Perenner, buskar, prydnadsväxter och träd


Perenner eller fleråriga växter är tacksamma eftersom de växer och blommar varje år utan att man behöver plantera nya. Du hittar ett brett sortiment av olika arter och sorter som är väl anpassade till vårt Skånska klimat.

Buskar kan utgöra ett vackert inslag i trädgården antingen som en ridå eller inramning eller som ett insynsskydd. Här finns också många arter och sorter att välja på.


Träd planteras oftast som solitärer och ska stå många år och pryda sin plats. Här gäller det att se till så att du planterar tillräckligt långt från huset för att trädet ska utvecklas och bilda en vacker krona.Instagram Facebook