Till Nelson Garden Till Bayer Garden Södra Århults Torv Algomin det naturliga gödselmedlet

Jord, gödsel, växtskydd och fröer


Jord för alla behov från svagt gödslad så och kaktusjord till fullgödslad krukväxtjord finns både i Södra Århults och Hasselfors sortiment. Ett par av specialjordarna är citrusjord och pelagonjord från Södra Århults.
Gödsel är som mat för växterna och måste tillföras regelbundet även när jorden är fullgödslad eftersom näringen är "uppäten" efter 2-3 veckor. På hösten är det bäst att bara gödsla med fosfor och kalium och inget kväve och då rekomenderar vi Specialgödsel PK. Även krukväxterna behöver "mat" och då rekomenderar vi flytande blomsternäring.
Är du trött på mossa i gräsmattan? Vill du ha grönare gräs än grannen? Då rekommenderar vi Algomin® Gräsgödsel. Algomin® Trädgårdsgödsel kan du använda hela växtsäsongen åt det som blommar och ger frukt och bär. Algomin® Ekogödsel återställer näringsfattig jord till sin naturliga balans. Basen i all Algomin® gödsel är en algkalk från havet medtillsatser av färska brunalger. Biomax som är ett helorganiskt och långtidsverkande gödselmedel för trädgårdens alla växter som är KRAV-certifierad och godkänd för ekologisk odling.
Växtskydd behövs när växterna blir angripna av svamp eller insekter och vi har växtskyddsmedel mot de flesta sjukdomar. Skadedjur inomhus behöver även bekämpas och vi har en giftfri lösning. Mus och råttfritt 50» och mot sorkar och mullvadar SM fritt» När det gäller gräsfrö så ska man alltid satsa på högsta kvalité eftersom man anlägger en gräsmatta som ska ligga kvar i decennier. Välkommen att botanisera bland Lord Nelsons breda sortiment av fröer.

Instagram Facebook